Projekt „Book a Tree” powstał w ramach inicjatywy „Zwolnieni z Teorii”, ale widzimy potencjał do większych osiągnięć. Po kilku miesiącach od jego rozpoczęcia nawiązaliśmy
owocną współpracę z firmami w Bielsku-Białej, które wsparły nas zarówno mentoringowo, jak i finansowo. Dzięki nim udało nam się zorganizować udane targi w GeminiPark,
podczas których zbieraliśmy środki na posadzenie drzew. Nasza pierwsza akcja sadzenia drzew miała miejsce 17 kwietnia, a planujemy ją powtórzyć przy najbliższej okazji. Co
więcej, książki, które się nie sprzedały trafiły do przedszkoli oraz Domu Pomocy Społecznej, rozsiewając radość czytania i troskę o środowisko. W ciągu kilku miesięcy
przeprowadziliśmy szkolenia na temat ekologii dla ponad 500 osób. Chcielibyśmy szczególnie podziękować firmie Imperfectly, dzięki której nasz projekt nie miał by szans na
powodzenie.
Zwolnieni z Teorii - Book a Tree
Wśród szkolnych inicjatyw, które nie tylko edukują, ale także angażują społeczność lokalną,
warto zwrócić uwagę na akcję organizowaną przez uczniów liceum Oxford w Bielsku-Białej.
W ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
Finalnym punktem akcji są Targi Używanych Książek, które odbędą się 13 kwietnia w
Gemini Park w Bielsku- Białej. Do zbiórki włączyły się licea oraz szkoły podstawowe z
Bielska, Bestwiny oraz Ustronia. Ostatecznie w ramach projektu udało się zebrać ponad 30
pudeł książek, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie.
Co sprawia, że ta inicjatywa wyróżnia się spośród wielu innych? Otóż, zebrane środki z
kiermaszu zostaną przeznaczone na zasadzenie drzew w przestrzeni miejskiej. To
symboliczny gest, który ma przypominać o ważności dbania o nasze środowisko naturalne.
Dlaczego warto wesprzeć tę inicjatywę? Po pierwsze, uczestnictwo w kiermaszu to
doskonała okazja do znalezienia wyjątkowych pozycji literackich w atrakcyjnych cenach. A
po drugie, każdy zakup przyczynia się do sadzenia drzew, które będą ozdobą naszego
miasta i naturalnym filtrem dla czystszego powietrza.
Członkowie projektu „Book a Tree” zachęcają wszystkich mieszkańców do włączenia się do
akcji, aby zwiększyć zasięg projektu oraz zazielenić naszą przestrzeń miejską.
Członkowie projektu są twierdzenia, że od podejścia młodego pokolenia, będzie zależeć jak
Ziemia będzie wyglądać w przeciągu następnych 10, 20 a nawet 40 lat. Jako że sporo się
mówi o tych problemach, a jednak mniej się działa, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.
Uczniowie głównie skupili się na propagowaniu potrzeby sadzenia drzew, ale także
możliwości wprowadzenia książek w drugi obieg, gdyż często bywa tak, że książki po
jednym przeczytaniu trafiają na półkę i tam z upływem czasu zaczynają zbierać kurz,
tymczasem nowe drzewa są wycinane na nowe egzemplarze dla czytelników, chcących
cieszyć się treścią książki. Jeśli podążać takim tokiem myślenia, to czemu by nie przekazać
już przeczytaną książkę, która prawdopodobnie spędzi swój żywot na półce, komuś, kto też
z chęcią przeczyta tę książkę? I kto wie, może też przekaże ją dalej.

Wycinka drzew i jej wpływ
Artykuł napisany w ramach projektu “Book a Tree”

Na wstępie chciałabym trochę nas przedstawić oraz nakreślić nasze motywy. :)) Jesteśmy
grupą uczniów z liceum w Bielsku-Białej, dorastaliśmy, słysząc o powadze zmian
klimatycznych oraz zanieczyszczeń w naszym środowisku. Jako młode pokolenie uważamy,
że to od nas zależy jak Ziemia będzie wyglądać w przeciągu następnych 10, 20 a nawet 40
lat. Jako że sporo się mówi o tych problemach, a jednak mniej się działa, postanowiliśmy
stworzyć projekt społeczny pod nazwą „Book, a Tree”, naszą pierwszą akcją, jaką w tej
chwili realizujemy, jest organizacja targów używanych książek w naszym mieście, a
wszystkie środki, które uzyskamy ze sprzedaży książek przeznaczymy na zasadzenie drzew
w naszej okolicy. W ten sposób nie tylko podkreślimy potrzebę sadzenia drzew, ale także
możliwość wprowadzenia książek w drugi obieg, gdyż często bywa tak, że książki po jednym
przeczytaniu trafiają na półkę i tam z upływem czasu zaczynają zbierać kurz, a tymczasem
nowe drzewa są wycinane na nowe egzemplarze dla czytelników, chcących cieszyć się
treścią książki. Jeśli podążać takim tokiem myślenia, to czemu by nie przekazać już
przeczytaną książkę, która prawdopodobnie spędzi swój żywot na półce, komuś, kto też z
chęcią przeczyta tę książkę? I kto wie, może też przekaże ją dalej. Tyle o nas, teraz bym
chciała Państwu trochę opowiedzieć o wycince drzew, głównym temacie, na którym nasz
projekt się skupia.
Najpierw wyjaśnijmy sobie kilka ważnych pojęć, którymi będziemy się dzisiaj posługiwać.
Wylesienie, dość częste pojęcie pojawiające się w przyczynach zmian klimatycznych oraz
zmian w naszym środowisku. Ogólnie mówiąc wylesienie to całkowite usunięcie drzew z
określonego terenu, może być spowodowane przez działanie człowieka, ale także wywołane
poprzez różne klęski żywiołowe jak pożary. Zwróćmy też uwagę na takie pojęcie jak
„degradacja lasów”, jest to zjawisko, kiedy las ulega zniszczeniu, w wyniku czynników
fizycznych, chemicznych lub biologicznych, niszcząc ekosystem, rośliny oraz obniżając
jakość gleby, co za tym idzie obniża to też możliwość lasów do samoregeneracji.
Jest wiele powodów, dlaczego wylesiania oraz degradacja lasów ma miejsce, ale skupimy
się na tych najczęstszych. W dzisiejszych czasach, dojechanie do pracy, czy nawet do
sąsiedniego miasta nie jest problemem. Mamy auta, prawda? Ale żeby móc z nich korzystać
potrzebujemy dróg, a żeby mieć miejsce na zbudowanie autostrady najpierw musimy wyciąć
drzewa. Oczywiście można by stwierdzić, że cel uświęca środki, ale czy na pewno?
Kolejnym powodem wycinki drzew jest ciągle wzrastająca liczba ludności, w tym roku na
ziemi mieszka ponad 8 miliardów ludzi. Każdy człowiek potrzebuje zakwaterowania, pracy
oraz jedzenia. Jest to oczywisty stan rzeczy. Pod dom potrzebujemy jakiś pusty teren, tak
jak pod budynek firmowy oraz plantację, która będzie produkować jedzenie dla nas. A żeby
zdobyć kawałek ziemi to trzeba wyciąć kilka, a czasem nawet kilkanaście drzew. Na chwilkę
skupmy się na terenach o największej powierzchni lasów tropikalnych na świecie, jest to
teren Amazonki w Ameryce Południowej, basen Konga w Afryce Środkowej i Azji
Południowo-Wschodniej. Na tych terenach najczęstszym powodem wycinki drzew jest
zapotrzebowanie na tereny rolnicze pod produkcję soi, czy oleju palmowego.
Ostatnim z powodów, na którym się dzisiaj skupimy są pożary. Często ich powodem są
przyczyny naturalne, takie jak ciepłe i suche lata, które stanowią idealne warunki do
samozapłonu suchej ściółki pod wpływem promieni słonecznych. Według badań
przeprowadzonych przez Uniwersytet Marylandu, rocznie z powodu pożarów, niszczone jest
około 3 milionów drzew. Choć często nie mamy bezpośredniego wpływu na samozapłon
lasów, ale na pewno gazy cieplarniane, które uwalniamy do atmosfery, wpływają na
ocieplenie naszego klimatu, co analogicznie działa jak zapałka.
Omówiliśmy już przyczyny wycinki drzew, ale co to za skutki niesie za sobą? Jest ich wiele,
jednak skupię się na tym, który moim zdaniem jest najistotniejszy. Mowa tu o wpływie na
zwierzęta. Musimy zdać sobie sprawę, że lasy są domem dla wielu dzikich stworzeń, dla
których stanowią one wszystko – jedyne schronienie, w którym czują się bezpieczne, mogą
się rozmnażać i schować przed zagrożeniami.
Poprzez wycinkę drzew te zwierzęta tracą swe naturalne siedliska i zmuszone są do
migracji w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszkania, co zwiększa ich narażenie na ataki
ze strony drapieżników. Zmniejszająca się powierzchnia lasów prowadzi również do wzrostu
konkurencji między różnymi gatunkami o terytoria, co może prowadzić do wypierania i nawet
wyginięcia słabszych gatunków. Utrata siedlisk oznacza zatem utratę różnorodności
biologicznej, co skutkuje brakiem źródeł pożywienia. Niektóre gatunki są bowiem w dużym
stopniu zależne od określonych roślin jako źródeł pożywienia. Na przykład słonie praktycznie
wyłącznie żywią się trawami; jeśli nie będą dostępne, skazane są na głód. Małpy z kolei
żywią się owocami z drzew, więc bez zdrowych drzew w pobliżu nie będą miały dostępu do
pożywienia.
Istnieje wiele sposobów na walkę z wylesieniem. Nasz projekt uważa, że nawet minimalne
zaangażowanie połowy populacji może mieć ogromny wpływ na ratowanie naszej planety
przed zniszczeniem. Dlatego tak istotne jest nagłośnienie tego problemu, ale jeszcze
ważniejsze jest działanie. Serdecznie zachęcamy każdego do zaangażowania się we
własnym zakresie w akcję ratowania naszej Ziemi. Razem możemy zdziałać cuda 🙂