Elewacje wentylowane

Rozwiązania projektowe

Elewacje wentylowane: najlepsze rozwiązania projektowe i budowlane

elewacje wentylowane rozwiązania

Często słyszymy o elewacjach wentylowanych, rozwiązaniu wykorzystującym tę samą technikę co dachy wentylowane. Co to jest i jak działa? Przyjrzyjmy się wspólnie tej innowacyjnej technologii , która opiera swoje działanie na ochronie środowiska. Stosowane dla ochrony przed letnimi upałami, na zasadach termodynamiki znanych i stosowanych od czasów starożytnych.

OCHRONA PRZED ZIMNEM ZIMĄ I UPAŁAMI LATEM: ZJAWISKO TRANSMISJI CIEPŁA

Jak wiecie, zimą musimy się bronić przed przenikliwym zimnem, które zdaje się wdzierać się przez każdą szczelinę, podczas gdy latem musimy starać się okiełznać nieznośny upał, który zdaje się nie dać nam wytchnienia i przeciwko któremu nawet trudniej się zorganizować.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa elewacja wentylowana i jak może nam pomóc, musimy najpierw zrozumieć, w jaki sposób rozchodzi się ciepło. Mianowicie, jak nasz dom ochładza się lub nagrzewa w sposób, który sprawia, że ​​czujemy się niekomfortowo w nim przebywając.

Prawdę mówiąc, łatwiej jest obronić się przed zimnem niż upałem . 

W rzeczywistości w pierwszym przypadku mamy możliwość zbudowania wysoce wydajnych pakietów technologicznych, o bardzo wysokich właściwościach izolacyjnych. Co w połączeniu z zastosowaniem generatorów ciepła pozwala na uzyskanie komfortowych warunków we wnętrzu budynku.

Latem natomiast ta sama obudowa musi nas chronić przed promieniowaniem słonecznym . Jak łatwo zrozumieć, słońce jest znacznie wydajniejszym źródłem ciepła niż nasz kocioł. Oprócz tego my sami, żyjąc w środowisku domowym, wytwarzamy ciepło, ponieważ jesteśmy żywymi istotami. Dlatego latem dobrze jest unikać wszelkich czynności, które wytwarzają ciepło, takich jak gotowanie dużej ilości gorących potraw.

Elewacja wentylowana schemat

Jak utrzymać komfortową temperaturę w budynku?

Przede wszystkim musimy zawsze pamiętać, że w przyrodzie i w fizyce pierwiastki dążą do stanu równowagi. 

Łatwo zrozumiałym przykładem jest energia generowana przez parę wodną w celu poruszenia łodzi. Poprzez kocioł wytwarzamy ciepło, które pozwala na wytwarzanie pary, która z kolei gwarantuje energię kinetyczną potrzebną do obracania śrub napędowych poruszających łódź.

Kiedy spalanie jest zakończone, produkcja ciepła ustaje, a zatem ruchu statku zostaje zatrzymany. Dzieje się tak, ponieważ pik ciepła gwarantujący wytwarzanie pary ma tendencję do zmniejszania się, a źródło ciepła przechodzi od szczytu temperatury do stanu równowagi z otoczeniem zewnętrznym. 

Elewacja wentylowana schemat

Koncepcja ta pozostaje również w odniesieniu do ciepła. Samo w sobie, walcząc z lipcowymi upałami, staramy się utrzymać gorące masy  powietrza na zewnątrz domu, które ze swej natury miałyby tendencję do mieszania się z masami powietrza wewnątrz naszego domu, wchodzić z nimi w stan równowagi i osiągać wspólną temperaturę. Tak jak wtedy, gdy mieszamy dwie ciecze, z których jedna jest cieplejsza, a druga zimniejsza. Dlatego latem musimy znaleźć techniki, które maksymalnie opóźnią ten proces.

Podobnie zimą musimy zapobiegać migracji ciepła zawartego w naszych pomieszczeniach na zewnątrz. Czyli chłodzenie naszego domu. Na ogół ciepło przechodzi z mas powietrza o wyższej temperaturze do mas o niższej temperaturze i wyraża się to tak zwaną zasadą Carnota.

SPOSOBY PRZENIKANIA CIEPŁA

W tym miejscu przedstawimy sposoby rozchodzenia się ciepła.

PRZEWODZENIE

Przewodzenie występuje, gdy w budynku występuje gradient temperatury. Jeśli mieszkamy w domu z elewacją południową i północną, przykładając rękę do wewnętrznych powierzchni ścian o godzinie 4 po południu, zauważymy, że odczuwalna temperatura na ścianie południowej będzie znacznie wyższa niż na północnej . Ciepło pozyskiwane przez zewnętrzną powierzchnię ścian południowych wystawionych na działanie promieni słonecznych jest w rzeczywistości przenoszone przez przewodzenie na powierzchnie wewnętrzne.

KONWENCJA

Konwekcja obejmuje przenoszenie ciepła poprzez przemieszczanie sieę mas gazów i cieczy w różnych temperaturach. Kiedy ogrzewamy pomieszczenia grzejnikami, dzieje się tak dzięki ruchowi mas powietrza, które w miarę nagrzewania migrują do góry, wymieniając się i mieszając z zimnymi masami powietrza.

PROMIENIOWANIE

Promieniowanie to, wracając do pierwszego przykładu, sposób, w jaki słońce ogrzewa zewnętrzną powierzchnię południowych ścian . Poprzez promieniowanie ciepło może być również przenoszone przez próżnię i jest to sposób, w jaki słońce najsilniej atakuje zewnętrzną powłokę budynków.

W związku z powyższym potrzebne są dwie strategie, aby w zadowalający sposób zarządzać letnimi upałami:

  1. Pracujemy nad ciepłem, które dociera do nas poprzez przewodzenie , tworząc w ten sposób osłony o wysokich parametrach, dzięki czemu mają one dobre właściwości izolacyjne i dużą bezwładność cieplną. Na przykład w przypadku budynków istniejących doskonale jest przystąpić do ocieplenia.
  2. Słońce najpierw przegrzewa ściany. Dlatego w miarę możliwości walcz z promieniowaniem słonecznym. W tym sensie z pomocą przychodzi nam elewacja wentylowana.

ELEWACJA WENTYLOWANA

Wracając do ostatniego punktu, wyjaśnijmy zatem czym są elewacje wentylowane i jak działają. To, co zostało do tej pory zilustrowane, pozwala łatwo zrozumieć zasadę działania elewacji wentylowanej. Działa to w następujący sposób.
Do ściany montowany jest mechaniczny system podkonstrukcji. Z reguły są to elementy metalowe, które można montować na sucho lub z systemami kołków rozporowych i tym podobne. Ten typ mocowania ma tę zaletę, że można go całkowicie usunąć i nie pozostawia po sobie śladu.
Wspomniany wcześniej system podkonstrukcji służy jako podpora mocowania zewnętrznych filtrów przeciwsłonecznych. Te tworzą zewnętrzną powłokę otulającą budynek lub poszczególne elewacje.
Szczelina powstała pomiędzy elewacją, a osłoną przeciwsłoneczną ma zmienną głębokość od kilku do 10-15 centymetrów lub więcej. W każdym razie dobre funkcjonowanie osłony przeciwsłonecznej wymaga, aby grubość ta nie spadła poniżej 4-6 centymetrów.

Zasada działania elewacji wentylowanej

ELEWACJA WENTYLOWANA – JAK TO DZIAŁA ?

Promienie słoneczne uderzają w zewnętrzne panele przeciwsłoneczne, a nie bezpośrednio w ścianę. Ta jest zasłonięta i nie zostaje bezpośrednio nagrzana.
Panele elewacyjne pod wpływem bezpośredniego promieniowania ulegają nagrzaniu i przenoszą ciepło do wnęki wentylacyjnej, w której następuje wzrost temperatury.
Wnęka wentylacyjna posiada wlot powietrza w dolnej części i wylot w górnej. W ten sposób, gdy powietrze nagrzewa się, następuje ruch konwekcyjny, który wypycha powietrze o wyższej temperaturze do góry i zasysa powietrze o niższej temperaturze od dołu.
Ten ruch powoduje ciągłe usuwanie nagromadzonego ciepła przekazanego przez nagrzane aluminiowe panele elewacyjne.

Oczywiste jest więc, że zalety o charakterze cieplno-energetycznym są niewątpliwe. Ale oprócz tego nie zapominajmy o innych istotnych aspektach technologicznych.

Aluminiowe panele elewacyjne MonoClad narażone są na zmienne warunki atmosferyczne i dlatego z czasem mogą wymagać konserwacji. Można je jednak z łatwością zdemontować i poddać wszelkiego rodzaju pracom. Jednocześnie chronią powierzchnie ścian znajdują się za nimi.

Elewacje wentylowane chronią budynek od strony termicznej nie tylko latem, ale także zimą.
W rzeczywistości część dyskomfortu klimatycznego w budynkach spowodowana jest faktem, że ściany są stale narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i wody. Elewacje wentylowane utrzymują budynek w stanie suchym przez cały rok.